Wiedland Internethandel AB

PINGVIN-knivarna är utformade för att enkelt fånga ut band eller sticka hål i papper/plast för enkel och snabb kapning. 

PINGVIN serien

Alla modeller är av engångskaraktär.