Wiedland Internethandel AB

 

Säkerhetsknivar innebär säkrare och enklare arbete

Säkerhetsknivar är specialiserade verktyg för att skära och kapa olika material utan eller med minimal risk för personskador och skador på förpackningars innehåll.

Våra säkerhetsknivar finns i varierande utförande för olika ändamål. Tabellen nedan visar vad knivarna i de olika serierna är till för.

Säkerhetsknivar från Wiedland

Några av våra kunder i varierande branscher: