Reducera förlusten av strålningsvärme

Reducera förlusten av strålningsvärme

Med en Reflekterande Isolering behåller vi värmen där vi vill ha den genom att reflektera tillbaka värmestrålningen. Då strålningsförluster står för en betydelsefull del av värmeförlusten i en byggnad är reflekterande isolering det naturliga svaret.

Visst är vi vana vid ylletröjsprincipen, det vill säga att ta på oss en tjock fluffig ylletröja för att hålla oss varma när det är kallt! Men, visst har vi sett hur man vid till exempel räddningssituationer använder tunna aluminiumfiltar för att snabbt och effektivt hålla nerkylda människor varma.

Anledningen till detta är för att aluminiumfilten reflekterar tillbaka till kroppen den värmestrålning som även en nerkyld kropp avger.

Faktum är att samma princip gäller i en byggnad!

Värmen studsar tillbaka dit den skall vara

Så här fungerar det!

Vi är vana vid att använda ylletröjprincipen i våra byggnader, och ju kallare det är desto tjockare ylletröja. Jämförelsen med ylletröjan går på samma sätt att applicera på en byggnad.

Värmestrålningen absorberas av den absorberande isoleringen som sedan försöker behålla värmen så långt som möjligt. Ju tjockare isolering, desto längre tid tar det för värmen att vandra ut genom isoleringen.

– Visst är det enkelt och logiskt! Minst lika logiskt är att om man från början motar ”Olle vid grind”, det vill säga reflekterar tillbaka värmestrålningen, så har man den kvar där man vill ha den, inne i byggnaden. Genom att minska värmestrålningsförlusterna har vi likväl isolerat.

En tunn och effektiv isolering

ThermoReflekt Polynum reflekterande isoleringar är tunna, och består av en, två eller tre aluminiumfolier och bubbelplast. Dessutom är ThermoReflekt Polynum lättmonterat och kräver varken avancerade verktyg eller skyddsutrustning.

ThermoReflekt Polynum har sedan det introducerades på den svenska marknaden för 20 år sedan installerats med goda resultat som enda isolering i enklare konstruktioner såsom garage, lador, lagerhallar, ishallar, ridhus, stall och fritidshus.

Kombinerad lösning

I bostäder, där vi eftersträvar lägsta möjliga uppvärmningskostnader är en kombination av ThermoReflekt Polynum och konventionell absorberande isolering den bästa lösningen. Då får varje typ av isolering göra det den är bäst på! ThermoReflekt Polynum reducerar värmestrålningsförlusterna och den konventionella isoleringen reducerar värmeförlusterna genom konduktivitet.

– ThermoReflekt Polynum ersätter även luft- och ångspärren i väggar och tak, dvs blir en kombinerad luft-, ångspärr och isolering.

Sedan ThermoReflekt Polynum lanserades på den svenska marknaden har många kunder också installerat den som golvisolering, med eller utan golvvärme. Det finns även en variant speciellt framtagen för ingjutning i golv. Som en extra fördel har denna produkt även mycket goda stegljudsdämpande egenskaper.

– Precis som när vi idag kombinerar ylletröjan med en tunn modern flerfunktionsjacka, är det klokt och lönsamt att kombinera med ThermoReflekt Polynum reflekterande isolering.

2020-04-01 15:41
Totalsumma:
    Till kassan
    (0)