Wiedland Internethandel AB

Om du har en RABATTKOD:

1. Lägg in din order

2. Gå till KASSA

 

 

3. Lägg in RABATTKODEN / RABATTKODERNA och klicka på knappen "Lägg till"


4. Din rabbat räknas ut och redovisas i egen rad

Det sammanlagda rabattbeloppet redovisas längre ner på sidan under "Summering" i en egen rad. Beloppet visas i rött