FAQ ThermoReflekt

Hur funkar ThermoReflekten?

ThermoReflektens funktion är att aluminiumen reflekterar värmestrålarna och förhindrar strålningsvärmen att absorberas av materialet.. Aluminium reflekterar värmestrålarna till 97%. Nästan alla andra ämnen absorberar värmen istället med 97%.

Tänk att du har ett varmt strykjärn och håller handen nära så kommer du att känna värmen från strykjärnet. Tar du sedan en helt vanlig aluminiumfolie och håller den mellan handen och strykjärnet så kommer du att känna en lägre värme från strykjärnet. Eftersom ThermoReflekten är uppbyggd med luftbubblor mellan ytterskikten av aluminium separeras den kalla ytan och den varma ytan på ett väldigt effektivt sätt.

Hur kan man jämföra ThermoReflektens värmemotstånd mot andra isoleringsmaterial?

För att kunna jämföra värmemotståndet för mineralull, frigolit mm med ThermoReflekten så behöver man veta Lambdavärdet (värmekonduktivitet) på det andra materialet. Värmemotståndet beräknas genom att materialets värmekonduktivitet inverteras och multipliceras med tjockleken ( i meter ) på skiktet. Ett standardvärde brukar vara 0,037 W/mK. Så för 45mm gör man följande. 1/0,037=27,027 X 0,045 = 1,22 m²·K/W är R-värdet för en tjocklek på 45mm för detta material. (man ska ta hänsyn till konvektion, konduktivitet och strålning för ett exakt värde)

Oventilerad luftspalt har ett Lambdavärde (värmekonduktivitet) på 0,026 W/mK (man ska ta hänsyn till konvektion, konduktivitet och strålning för ett exakt R-Värde. Mer info>>). Beräkningen av luftpalten: (1 / 0,026 ) = 38,461 X meter luftspalt = R-Värde. Sedan adderar du R-värdet för den ThermoReflekt du tänkt att välja.

Vad tjänar jag på att använda ThermoReflekt?

ThermoReflekten är ett bra komplement till befintliga isoleringsmaterial och parallellt fungera som indragen ångspärr.  Då monteringen av ThermoReflekt sker innanför stomsystemet minimerar man risken att köldbryggor uppstår där det är svårt att få mineralullen runt om elinstallationerna. Då instalationsspaltens utrymme inte behöver isoleras, vilket leder till färre arbetsmoment.

Varför behövs luftspalt?

Om vi tar liknelsen med värmen från strykjärnet igen. Om du lägger handen direkt mot folien så kommer du att känna lite mera värme i handen. Pressar du folien mellan handen och det varma strykjärnet så blir det väldigt varmt. Det beror på att värmen överförs genom konduktivitet. Luftspalterna behövs för att värmeledning inte skall uppstå. Aluminiumfolien reflekterar värmestrålningen och luftspalterna förhindrar värmeöverföringen genom konduktivitet. Luftspalterna skall vara på båda sidorna och upp till 25mm i väggar och 40mm i tak.

Vilken produkt skall jag använda?

Det finns lite olika produkter med olika tjocklekar. För golv skall ThermoReflekt Impakt golv användas om du skall gjuta eller lägga den direkt på plattan och golvspånsskivorna. Till väggar, tak, ventilations- och VVSrör så använder du ThermoReflekt Super, Big, Ultra, Multilager 7. ThermoReflekt Multlager 7 är den med högst R-värde och är 30mm tjock Den tunnaste heter Super och är 4mm. Anpassa val av produkt efter luftspalterna. Störst effekt fås vid luftspalt på 20-25mm i vägg. I tak 40mm. Du får inte högre R-värde genom att ha större luftspalter.

För mer information klicka här>>

Behövs ett ytterliggare tätskikt?

Nej, det behövs inget ytterliggare tätskikt. ThermoReflekten är diffusionstät och ersätter den traditionella byggfolien som används som diffusionsspärr. På så sätt förhindrar du värmeöverföring genom konvektion.

Kan man använda ThermoReflekten som ett komplement till traditionell isolering?

Det kan man med fördel göra. Du får ett ytterliggare isoleringsskikt och en diffusionsspärr. Tänk bara på att ha luftspalt mellan mineralullen och ThermoReflekten för att förhindra värmeöverföring genom konduktion.

Vilken produkt skall man använda till golv?

Skall du gjuta eller lägga den mellan betongplattan och golvskivorna så skall du använda ThermoReflekt Impakt golv. Den har en kraftigare polyetenplast och klarar 14,5kpa i belastning. Den har dessutom bubbelplasten på utsidan som skapar en lite luftspalt, vilket hjälper till att minimera värmeöverföringen mellan ytorna. När man gjuter eller lägger något direkt på aluminiumfolie så förstör man materialets reflektoriska egenskaper och värmen överförs genom konduktion.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen