ThermoReflektens funktion

Vi isolerar idag våra hus och byggnader främst för att vi vill minimera energiförlusten och att hålla oss varma under de kalla månaderna. Men även det omvända att hålla värmen ute under våra varma månader vilket ThermoReflekten gör väldigt bra då den reflekterar värmen istället för att absorbera som vanlig ullisolering. 

Isolering/Värmeskydd syftar till att minimera värmetransporterna ledning, strålning och konvektion.

 

Traditionellt byggande

En vanlig tegelvägg överför värme genom ledning (inte genom strålning eller konvektion). Det gör även en homogen trävägg, därför har man sedan länge använt olika former av lerklining och isolering för att minska värmetransporten i timmerväggar. I början av 1900-talet testade man olika material som torv, träull, sågspån och även luftspalter. Stillastående luft är en väldigt effektiv isolering och har den egenskapen att den leder enbart värme genom strålning.

 

Nutidens byggande

Mineralull började man använda i slutet av 50-talet. Denna typ av isolering har till uppgift att fördröja den kalla luften att vandra igenom väggen. Nackdelen med mineralull är att den binder fukt mellan fibrerna, och det är anledningen till att man idag använder en ångspärr på insidan för att förhindra ånga att vandra in i materialet. När ångan möter kylan så kondenseras den till vatten, och sker detta i fibren så uppstår det mögel.

 

Värmeöverföring
Värme kan överföras på tre olika sätt: genom ledning, strålning och konvektion.

 • Genom konvektion, dvs att själva luften förflyttar sig genom springor eller öppningar/dörr, etc.

 • Genom konduktivitet, dvs när varm luft möter kall yta och utbyter värme med den eller tvärtom. Vi förhindrar konduktivitet genom att montera olika material som absorberar värme och släpper igenom den i långsammare takt.

 • Genom strålning, dvs när energistrålningen tar sig genom väggar, golv och tak och därigenom förflyttar värmen och skapar en nedkylning, eller tvärtom. Strålningsförluster svarar för 50%-70% av värmeförlusterna vintertid. Absorberande isoleringsmaterial har ca 3-5%  reflekterande förmåga. Aluminium 95-97% reflekterande förmåga.

 

 

Fördelarna med ThermoReflekt

 • ThermoReflekten är diffusionstät. Luft kan inte passera igenom materialet vilket innebär att den motverkar värme-/kyla förlust genom konvektion.
 • Thermoreflekten består av luftkuddar eller fiberull som effektivt håller den kalla och varma sidan åtskilda och förhindrar på så sätt värmeöverföring via ledning.

 • Strålning/Reflektion. Aluminiumskikten reflekterar värmestrålningen på båda sidor vilket gör att materialet har en mycket dålig möjlighet att absorbera värme/kyla.

 • Kondens, fukt, mögel. ThermoReflekten är helt okänslig för fukt och vatten. Materialet kan inte absorbera fukt och isoleringsförmågan påverkas inte av fukt eller vatten som mineralull. Den är dessutom diffusionstät vilket förhindrar uppkomst av kondens.

 

 Vanliga frågor och svar>>

 

Totalsumma:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen