Monteringsanvisning

ThermoReflekten ( gäller ONE, SUPER, BIG, MULTILAGER och ULTRA ) skall monteras som en tradionell byggfolie enligt gällande byggnorm så att inte mögel eller annan tillväxt uppstår. Använd gärna distansläkt av aluminium/metall eller annan icke organiskt material i fuktiga miljöer för att undvika tillväxt av mögel. Strimlor av ThermoReflekt fungerar ocså bra som distanser.


Försök att få till ca 20 mm luftspalt i vägg och ca 40mm i tak. Större luftspalt skapar bättre R-värde. ThermoReflekt ONE monteras med luftspalt på en sida mot aluminiumfolien.

1. Yttervägg
2. Vindpapp
3. Mineralull
4. ThermoReflekt som tätskikt och extra isolering
5. Innervägg (gipsskiva)

Om det är lite utrymme och du vill skapa ett tätskikt och samtidigt förbättra isoleringen rekommenderar vi ThermoReflekt One. Den har en sida med bubbelplast och en sida med aluminiumfolie och bygger bara 4mm. Monteras med bubbelplasten direkt mot ytan och med en luftspalt mot aluminiumsidan.

Vid renovering se till att det inte finns ett gammalt tätskikt kvar för då finns risken att du bygger in fukt och mögel kan uppstå. En bra alternativ är att använda ThermoReflekten som en fukt/ångspärr och komplettera med en traditionell isolering (mineralull). Var noga med att försegla skarvarna med polyfix-tejp och täta runt genomförningar som eluttag mm. Se till att du skapar en luftspalt mellan ThermoReflekten och isoleringen för bästa effekt. Om du inte gör en luftspalt så kommer isoleringen att leda kyla/värmen mot ThermoReflekten och konduktiviteten ökar. Reglar kan vara av metal, trä eller annat material för att skapa luftspalterna.

ThermoReflekt som krypgrundsisolering.

Verktyg och monteringstillbehör:

Kniv, häftpistol 12mm klammer, mätband.

För att fästa och täta mot plåt använd dubbelhäftande butyltejp.

För att täta skarvar mm använd aluminiumfolietejp eller vanlig byggfolietejp.

Hämta monteringsbeskrivning här>>


Montering av Polynum Impact golv:


ThermoReflekt Impact rullas ut över golvet monteras med en överlappning på 10cm direkt på betongunderlaget, och kan enkelt kapas med kniv eller sax. Skarvar tätas med Polyfix-tejp – enkelt och effektivt! Vik upp ThermoReflekten i ytterkanterna med ca 10 cm. Därefter häller du på flytspacklet enligt tillverkarens rekommendationer och enligt monteringsanvisningarna för golvvärmen.

För trägolv monteras ThermoReflekt Impact kant i kant och skarvarna tätas med Polyfix-tejp. ThermoReflekt Impact klarar ett tryck på 14,5 Kpa (EN826:1996). Därefter lägger du golvärmen om så önskas. Beroende på val av golv så kan det rekommenderas att lägga en golvsspånsskiva av golvtillverkaren.

Under monteringen kan installatörerna gå på materialet, men de bör ha lämpliga skor och underlagen ska inte ha föremål (grus, stenbitar, mm…) som kan sticka hål och förstöra tätskicktet.

Övriga monteringsanvisningar mellan reglar för tak, vägg eller golvreglar.

Alternativ 1

ThermoReflekten rullas ut horisontellt. Mät ytan som skall isoleras och skär till ThermoReflekten. Tänk på att ta till ca 10cm per regel för att kunna skapa luftspalt.

Börja högst upp på väggen då det är enklare att skära till ThermoReflen vi golvet. Häfta fast ThermoReflekten mitt på regelns insida så att en luftspalt bildas mellan vindpappen och kommande innervägg. Rulla ThermoReflekten runt regeln och häfta igen på regelns mitt så en luftspalt bildas. Häfta även fast ThermoReflekten i övre längsgående regeln. Fortsätt till hela väggen är täckt.

Gör likadant med nästa våd. Häfta fast ThermoReflekten i nedre längsgående regeln. Tejpa skarvarna och över där du har häftat med aluminiumfolietejp för att få ett bra tätskikt.


Alternativ 2

Sätt upp distansbrädor (läkt) på regelns insida för att skapa en luftspalt mellan vindpappen och ThermoReflekten. Skär till ThermoReflekten så att den går över läkten med 5cm. Börja upptill med att häfta fast ThermoRefläkten i övre längsgående regeln. Fortsätt med att häfta fast ThermoReflekten med 10cm mellanrum i distansbrädan. Avsluta med att häfta fast den i nedre längsgående regeln.

Tejpa över skarvar och där du har häftat med aluminiumfolietejp för att skapa ett ordentligt tätskikt.

Använd 12mm klammer.

Ett enkelt sätt att montera ThermoReflekten som tilläggsisolering är att sätta upp läkt horisontellt och eventuellt vertikalt för att skapa luftspalter.


Bildspel

 • Användningsområde för ThermoReflekt
 • Thermoreflekt på vägg
 • Tak
 • Golv m golvvärme
 • ThermoReflekt Ultra
 • ThermoReflekt montering
 • Luftspalt
Totalsumma:
  Till kassan
  (0)
  Tillagd i varukorgen