Vilken produkt skall man välja?

ONE, SUPER, BIG, ULTRA, MULTILAGER 7L är till för vägg- eller takkonstruktioner. Det går att använda dessa produkter till golvkonstruktioner om man fäster den mellan golvreglarna. Dessa produkter är inte lika trycktåliga som IMPACT GOLV som är gjord för ändamålet och klarar hög belastning. Dessutom går IMPACT GOLV att gjutas in i golvkonstruktion.

Skall man montera ena sidan direkt mot ytan så rekommenderar vi ThermoReflekt ONE. Den består av ena sidan bubbelplast och aluminiumfolie på den andra. Sidan med bubbelplast läggs direkt mot ytan och med luftspalt på aluminiumsidan.

Att tänka på:
Mycket beror på väggkonstruktionen (bredd på regel) i väggen. Upp till 18mm luftspalt på båda sidorna så är SUPER bästa alternativet. Om du har en standardregel (45mm) så ger Polynum BIG bästa R-värde på 1,52 (U-värde; 0,66). Med en spaltvidd på 70mm totalt och Polynum ULTRA fås ett R-värde på 1,74 (U-värde: 0,57). Multilager 7L ger R-värde 2,17 (U-värde: 0,46).

Men detta är ett vilseledande nummer. U- och R-Värde mäter endast KONDUKTIV VÄRME (värme genom fysisk kontakt), men kom ihåg att 90% av all sommarvärme och 75% av all vintervärmeförlust kommer från strålningsvärme - värme som överförs från en värmekälla och rör sig genom luften. Där reflekterar aluminiumfolien den varma/kalla strålingen istället för att absorbera den.

Benämning One Super Big Ultra MultiLager 7L Stenull/EPS Stenull/EPS
R / U-värde produkt 0,11 (m2ºC /W) 0,11 (m2ºC /W) 0,2 (m2ºC /W) 0,43 (m2ºC /W) 0,85 (m2ºC /W) 0,037** W/(m2·K) 0,037** W/(m2·K)
Regelbredd/Spaltvidd 22mm, 1 sida 45mm (20mm/sida) 45mm (18,5mm/sida) 56mm (20mm/sida) 70mm (20mm/sida) 45mm 70mm
R-värde konstruktion* 0,78* 1,43* 1,52* 1,75* 2,17* 1,21** 1,85**
U-värde konstruktion* 1,28* 0,70* 0,66* 0,57* 0,46* 0,83** 0,54**

* Datan är hämtad från RISE rapport 9P03149rev. Hänsyn tagen till Kammarens värmebeständighet.
Konduktions-/konvektionskoefficient (relaterat till värmeflödets riktning och kammarens tjocklek).
Strålningskoefficient  Lufttemperatur (varm / kall sida). 20C / 0C. Värmeflöde 10W/m2.
Beräkningarna har genomförts av RISE enligt SS-EN ISO 6946:2017, Annex D.2 (oventilerad spalt).

** Datan är Lambdavärdet för normal stenull/EPS enligt leverantörens specifikation. Ingen hänsyn tagen till Kammarens värmebeständighet, lufttemepratur varm / kall sida, eller andra yttre omständigheter som skapar ett värmeflöde.

För en väggkonstruktion så planar R-värdeskurvan ut vid 2,5cm luftspalt med ThermoReflekten och för tak planar den ut vid 3,5cm. Om du lite enkelt vill få fram R-värdet på konstruktionen med ThermoReflekten så kan man ta 0,3846 X cm luftspalt + R-värdet för Thermoreflekten för att få fram värmemotståndet. 

Monteringsbeskrivning>>

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen