Energibesparing och värmeisolering.

Det termiska motståndet som åstadkommes med hjälp av den reflekterande värmeisoleringen beror huvudsakligen på den yttre ytans låga emissivitet och av dess inneboende motstånd.

Värmebeständigheten som uppnås med hjälp av den låga ytemissiviteten hos denna produkt existerar bara när produkten är i kontakt med en luftkammare som tillåter värmestrålning. Värmebeständigheten för luftkammaren, utöver emissiviteten för sidor, beror på tjocklek, temperatur och riktning för värmeflödet. Värmebeständigheten hos en förseglad luftkammare vid kontakt med denna produkt i enlighet med EN 6946 ”Byggkomponenter och byggnadsdelar - Värmemotstånd och värmegenomgångskoefficient”: Bilaga B ”Värmebeständighet för icke ventilerade utrymmen”, med hjälp av uttrycket:

Rg= 1/ (ha + hr)

Rg = Kammarens värmebeständighet.
ha = Konduktions-/konvektionskoefficient (relaterat till värmeflödets riktning och kammarens tjocklek).
hr = Strålningskoefficient (relaterad till isoleringens ytemission).

hr = E hro

E = Emissivitetsfaktor, E = 1/(1/e1+1/e2-1).
e1 y e2 = Emissiviteter för varje sida som avgränsar luftkammaren.
hro = strålningeskoefficient för en yta eller svart kropp (i relation med temperaturen).

Värmebeständigheten hos luftkammaren till vilken produkten ska associeras ska beräknas så som anges ovan. Om flera luftkammare finns, kommer deras motstånd att läggas till för att erhålla den totala värmebeständigheten för de aktuella luftkamrarna.

Följande tabeller visar, till exempel, värdena för värmebeständigheten (m2K/W) för en förseglad luftkammare med en enda sida med låg emissivitet, när denna produkt är integrerad i denna (9) och hur dessa värden beror på temperatur och riktning/för värmeflödet.

Luftkammarens tjocklek(10): 2 cm

Flöde

-10 ºC

10 ºC

23 ºC

80 ºC

Stigande

0,46

0,45

0,45

0,41

Fallande

0,69

0,66

0,65

0,57

Horisontell

0,69

0,66

0,65

0,57

Luftkammarens tjocklek: 4 cm

Flöde

-10 ºC

10 ºC

23 ºC

80 ºC

Stigande

0,46

0,45

0,45

0,41

Fallande

1,21

1,14

1,09

0,89

Horisontell

0,69

0,66

0,65

0,57

Luftkammarens tjocklek: 10 cm

Flöde

-10 ºC

10 ºC

23 ºC

80 ºC

Stigande

0,46

0,45

0,45

0,41

Fallande

1,87

1,71

1,61

1,21

Horisontell

0,69

0,66

0,65

0,57

 

(8) En förseglad luftkammare (utan ventilation), enligt definitionen i EN 6946-standarden, är en där det inte finns något specifikt system för luftflödet genom den.  En luftkammare med små öppningar på utsidan kan också betraktas som en icke ventilerad luftkammare, om dessa öppningar inte tillåter luftflöde genom kammaren och inte överstiger:
- 500 mm2 per m av längden för de vertikala luftkamrarna.
- 500 mm2 per m2 av ytan för luftkammare horisontella.

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)